Bli medlem eller stödmedlem

Varför skall jag bli medlem? Ju fler vi blir ju mer kan vi påverka: sjukvård, politiker och media! Som medlem träffar du andra i din situation, får stöd och kan byta erfarenheter. Du får information och möjligheter att delta i vår gruppverksamhet, utbildningar och andra aktiviteter liksom att söka stipendier. Genom ´ditt medlemskap får du en tidning som angår dig, Magasin B, med fyra nummer per år, med nyheter och reportage. Den finns också som taltidning. Om du av någon anledning inte vill ha tidningen, så kan du välja bort den.

Aktiviteter

Aktiviteter

Om oss

Om oss